LILLA PARKENS INTERGRITETSPOLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORNINGEN (2016/679/EG). DATASKYDDSFÖRORNINGEN KALLAS NEDAN FÖR GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lilla Parken organisationsnummer 802418-7190, Sturegatan 39, 172 31 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Lilla Parkens verksamheter samlar in. Personuppgifter kommer att överföras inom organisationens olika delar för information och kunskapsutbyte. Bristol Entertainment är Lilla Parkens varunamn för offentliga föreställningar, Lilla Parken kallas nedan för Bristol.

ÄNDAMÅLET MED REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att du ska känna dig trygg så vill vi informera dig om vad vi lagrar, hur vi lagrar och vem som har tillgång till den informationen. Samt informera dig om hur vi jobbar för att sydda dina uppgifter.
BRISTOL BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER NÄR DU:
 • Köper biljetter, varor eller tjänster
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller tävling/event
 • Kontaktar oss via till exempel men inte begränsat till E-post, chatt, sociala medier eller post.
BRISTOLS ÄNDAMÅL MED REGISTRERINGEN AV PERSONUPPGIFTER:
 • För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig handla hos oss.
 • För att kunna fullgöra Bristols förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • För att kunna administrera ditt medlemskap – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Vi lagrar ALDRIG känsliga uppgifter. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid kontakt med oss, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. Känslig information exempelvis men inte uteslutande som betalinformation sparas krypterad.

DESSA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI:
 • För och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • IP nummer
 • Geolokalisering
 • Betalinformation
 • Personnummer
I övrigt använder sig endast Bristol dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.
SAMTYCKE VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du köper biljetter, bokar en teater, kommenterar inlägg på hemsidan, använder chatten, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev, skickar e-post eller på annat sätt kontaktar Bristol via hemsida, sociala medier, E-post eller på annat sätt, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

VEM KAN ANVÄNDA INFORMATIONEN DU LÄMNAR

Personalen på Bristol har möjlighet att ta del av den information du lämnar. I samband med att du lämnar uppgifter till oss ger du rätten för Bristol att använda de uppgifterna du lämnar.

Övrigt i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
- REGISTERUTDRAG
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bristol. Bra att veta ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
- RÄTT TILL ÄNDRING
Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.
- RÄTT TILL RADERING

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Bristol kommer aldrig skicka direktmarknadsföring utan att du aktivt gett ditt medgivande. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra våra verksamheter sparas under en tid om 24månader efter den senast kontakten. Uppgifter så som kvitton sparas i 10 år i enlighet med skatteverket för att upprätthålla gällande lagar.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

Bristol använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Både lokala cookies och tredjeparts cookies från Google Inc. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

 • Antal besök
 • Vilka sidor som besöks
 • Vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
 • Vilken webbläsare som används
 • Om det är en mobil, surfplatta eller dator
 • Vilka sökmotorer som använts
 • Sparar dina uppgifter vid inloggning
 • Sparar uppgifter i kassan för en smidigare upplevelse
 • Kollar vilka som öppnar nyhetsbreven
 • Beteende på hemsidan
 • Förhindra SPAM

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehöriga!

VÅRT NYHETSBREV

Du kan registrera dig till vårt nyhetsbrev via formulären på vår hemsida, när du kontaktar oss via hemsidan, vid köp av biljetter eller produkter eller lämnar din mejladress på plats. Vårt nyhetsbrev skickas ut en till två gång i veckan. Anmäler du dig på hemsidan så startar din prenumeration omgående. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt nyhetsbrev och det avslutas omdelbart. Det gör du enklast genom att trycka på länken modifiera min prenumeration. Du kan själv när som helst börja eller avsluta din prenumeration. E-postar du oss om att avsluta din prenumeration tas din E-postadress bort inom 48 timmar.

COPYRIGHT

Allt material så som bilder, texter, musik, filmer, PDF filer och formgivning av våra hemsidor är skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar. Alla matriella och inmatriella tillgångar är skyddade av upphovsrättslagar. Vill du använda dig av något material kontakta oss via hemsidan så tar vi det därifrån.

ÄNDRINGAR AV VÅR PRIVACY POLICY

Ändringar av vår Privacy Policy publiceras alltid på vår hemsida. Senaste versionen återfinns alltid här.

Denna webbplats använder kakor (cookies). Om du fortsätter att använda webbplatsen accepterar du att vi använder kakor.

X
X