DETTA AVTAL (”AVTAL”) ÄR UPPRÄTTAT MELLAN TEATER BRISTOL ORGANISATIONSNUMMER 802418-7190 (”BRISTOL”) OCH SLUTKUNDEN (”KUNDEN”) OCH AVSER KÖP AV BILJETTER, VAROR OCH TJÄNSTER (”PRODUKTER”) SOM SÄLJS VIA BRISTOL.SE (”HEMSIDAN”) AVTALET OCH ALLA DESS VILLKOR ANSES INGÅNGET OCH ACCEPTERAT AV KUNDEN NÄR KÖPET ÄR GENOMFÖRT.

ÅLDER
Biljettköpare måste ha fyllt 18 år eller vara myndig för att få köpa Podukter.

PISER
Samtliga priser på hemsidan anges inklusive moms.

ÅNGERRÄTT OCH BYTESRÄTT
Fysiska produkter omfattas av distanshandelslagen. Vi lämnar 30 dagars ångerrätt från mottagandet av produkten. Du får försiktigt öppna och undersöka produkten. Produkter som räknas som hygienartiklar får inte tas ut ur sina förpackningar.

Produkter som köps med dina biljetter exempelvis men inte uteslutande till fikapaket, popcorn och program som levereras när kunden kommer till evenemanget omfattas av öppet köp tills 24 timmar innan Produkten äger rum. Avbokningsskydd omfattas inte av öppet köp eller bytesrätt!

Biljetter och presentkort omfattas inte av distanshandelslagen. Köpt biljett återlöses ej och kan inte bytas mot annan biljett. Undantag för inställda evenemang då återlöses biljetterna. Ett presentkort kan inte återlösas och är giltigt i 365 dagar.

Byten och återköp sker genom att du inom ångerfristen kontaktar Bristol via E-postadressen kundservice@bristol.se. En retur som sker utan att vi kontaktades innan kan av misstag skickas ut på nytt till dig om eventuella kostnader kommer Kunden få betala.

AVBOKNINGSSKYDD
Avbokningsskyddet kan inte köpas i efterhand utan måste köpas samtidigt med biljetterna. Skyddet ger dig som biljettköpare rätt att avboka dina biljetter ända fram till evenemanget ska äga rum. Du behöver inte ha en giltig anledning. För att avbokningen ska vara giltig ska den göras via vårt formulär senast vid evenemangets starttid. Skyddet ger dig återbetalning på det belopp du köpt biljetter för. Eventuella erbjudanden eller rabattkoder erhåller du inte igen om du erhöll sådant vid första köpet. Formuläret hittar du här: Bristol.se/av-och-ombokningsskydd/

Skyddet gäller även vid Forece Majure ärenden som exempelvis om vi skulle behöva ställa in eller flytta en föreställning ändra fram till evenemanget ska ägna rum.

Vid återbetalning så återbetala endast biljetterna. Eventuella serviceavgifter och kostnader för avbokningsskyddet eller eventuella andra köp med dina biljetter återbetalas inte exempel popcorn, fikapaket, presentkort eller fysiska produkter.

Ett skydd för 25 kr gäller för en (1) biljett. Välj därför till avbokningsskydd på samtliga biljetter du önskar ska omfattas.

TIDER OCH PLATSER (AVSEENDE BILJETTER)
Kunden är ansvarig för att i samband med köpet kontrollera att Produkten, datum, tid, plats och pris stämmer med beställningen. Kunden är ansvarig för att kontrollera om Produktens datum, tid eller plats har ändrats eller ställts in innan Produkten äger rum. Kunden är ansvarig för att komma i tid till Produkten och försenad ankomst kan leda till att Kunden ej äga tillträde till Produkten. Bristol har rätt att ändra datum och tid och flytta Kunden till den nya datumet och tiden utan krav på återlöses av biljett om det sker senast 12 timmar innan Produkten ska äga rum. Om datum och tid ändras skickas alltid information ut via e-post till den adressen du angav vid köpet. Du finner även informationen på Hemsidan under respektive produktion. Bristol kan istället för att flytta Kundens biljetter välja att ge ett presentkort på samma summa som köpesumman. Presentkortet ska vara giltig i minst tre månader.

LEVERANS OCH ANSVAR FÖR PRODUKTERNA
Leveranser av biljetter och presentkort sker alltid via E-post. Kunder som inte fått något E-postmeddelande inom 30 minuter bör kolla i skräpmappen (SPAM) annars bör kunden kontakta oss via chatten. Bristol kan inte hållas ansvarig för Produkter som inte kan levereras på grund av att Kunden felstavat mejladressen eller andra yttre omständigheter som exempel spamfilter.

Fysiska produkter skickas som paket med Postnord normalt inom 5 arbetsdagar. Kunden erhåller ett E-postmeddelande när produkten skickas från oss. Alla produkter skickas fraktfritt från oss inom Sverige. Beställningar utanför Sverige tillkommer fraktkostnad, pris för utlandsfrakt erhåller Kunden efter Bristol kontaktat Kunden.

Kunden är ansvarig för att se till att de uppgifter man lämnat i samband med köpet är korrekta. Har Kunden angett felaktig E-postadress och/eller så har Bristol inget ansvar att skicka ut nya produkter (avser elektroniska varor exempel biljetter och presentkort) då leveransen har skett till den E-postadress Kunden angivit vid köptillfället. Vid fysiska produkter och de kommer tillbaka till oss på grund av att Bristol haft felaktig adress tillkommer 299 kr för att skicka ut det till annan adress. Kunden är ansvarig för Produkten vid retur tills det når Bristol.

Vid fakturaköp kan Produkten bara skickas till folkbokföringsadressen. Elektroniska Produkter kan inte köpas mot faktura.

Elektroniska produkter ska alltid vara utskriven på en A4 papper för att garantera att QR koden eller streckkoden på produkten ska fungera. Kunden kan även visa E-postmeddelandet i mobilen vid önskemål. Om det ej är mobiltäckning, slut batteri i telefonen, saknar internet (surf) i telefonen eller på grund av annan anledning inte kan öppna E-postmeddelandet som är själva Produkten måste giltig Produkt visas i pappersformat. Kunden är alltid skyldig att ha med en utskriven Produkt på A4 papper om E-postmeddelande inte kan visas.

TÄNK PÅ ATT VARA RÄDD OM DINA BILJETTER

  • Biljetten gäller ej för återinträde!
  • Biljetten är en värdehandling som du har ansvaret för
  • Borttappad biljett ersätts ej
  • Biljetten avser endast personligt bruk
  • Håll dig uppdaterad vid förändringar, all information finns alltid på Hemsidan under respektive produktion

Tänk även på att skydda eventuell kod på ett pressentkort då det kan likställas med kontanta medel på Hemsidan.

VIDAREFÖRSÄLJNING
Bistol godkänner inte vidareförsäljning av biljetter för kommersiellt bruk. Biljetterna är inte personliga och du kan som privatperson överlåta din biljett till någon. OBS! Bristol tar inget ansvar för falska biljetter. Vi rekommenderar alltid att köpa biljetterna av oss i första hand. All försäljning via Hemsidan och via Bristols samarbetspartner är endast för personligt bruk. Vid missbruk kan biljetterna återlösas och du hindras från att besöka evenemanget.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Bristol rätten att behålla hela köpeskillingen.

FORCE MAJEURE
I vissa fall sker omständigheter utanför Bristols kontroll och då är det bra att veta vad som gäller. Force majeure gäller med dessa villkor alla slags orsaker som ligger utanför Bristols kontroll, inklusive utan begränsing, force majeure, naturkatastrofer, krig, uppror, kravaller, terrorism, brand, explosion, översvämning, nationell sorg, stöld av kritisk utrustning, avsiktlig skadegörelse, strejk, lookout, väderförhållanden, krav från landets försvarsmakt eller åtgärder eller bestämmelser från nationella eller lokala myndigheter. Bristol kommer inte att vara ansvarsskyldig gentemot dig i enlighet med dessa villkor och bestämmelser för annullering och/eller senareläggande av ett evenemang på grund av en force majeure-händelse inträffar. Fysiska produkter som inte kan levereras kommer att återbetalas inom 30 dagar från att Force majeure inträffar.

PERSONUPPGIFTER – GDPR
Du hittar här hur vi hanterar dina personuppgifter.

ÖVRIGA VILLKOR
Vissa evenemang kan ha en hög ljudnivå och ljuseffekter som kan leda till obehag. Kunden ansvarar själv för vidtagande av försiktighetsåtgärder. Berusade personer äga ej tillträde. Medhavda drycker och mat är förbjudet. Fotografering, ljud- och bildinspelning är förbjudet. Djur äga ej tillträde. Tänk på att följa rekommenderade åldrar. Köp inte biljetter till för unga om föreställningen ej är lämplig. För unga som kommer kan nekas inträde. Den som stör under pågående föreställning oavsett ålder kan avvisas. Alla oavsett ålder behöver lösa en egen biljett. Gäller även spädbarn! Antalet platser för rullstol är ofta begränsade.

DRIFTSAVBROTT
Bristol ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Bristols system och tjänster.

BETALNING
Kunden kan välja att betala med de betalsätt som presenteras i kassan. Bristol använder sig av tredje part för hantering och kryptering av exempelvis kortbetalningar, Swish, Paypal med fler. Bristol kan inte hållas ansvarig fråga om användandet av stulna uppgifter, hackers eller liknande. All data krypteras och hanteras av EU godkända leverantörer och alla eventuella krav ska därmed ställas direkt till dem.

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR
Har du frågor rörande våra villkor och önskar komma i kontakt med oss för du det enklast via chatten eller via telefon.